HISTORIE Mijn naam is Corry Lippets en oprichter/eigenaar van ALCORforce. Ben op jonge leeftijd met het forceervak in aanraking gekomen bij de toenmalige EDY in Dieren. Daar heb ik de eerste beginselen van het vak geleerd. Daarna heb ik mij verder bekwaamd in het vak en ben in 1983 voor mij zelf begonnen in een schuurtje. Ben nu allround forceerder en bewerk de meeste metalen (incl. goud en zilver). Kan i.p. alle opdrachten aan. Inmiddels heb ik een eenvoudige doch betere locatie aan de Nijverheidslaan nr. 13. ALCORforce bestaat uit een aantal zeer bekwame medewerkers. Mijn vrouw doet de boekhouding. Mijn grootste ideaal is om ooit 3 generaties Lippets in het bedrijf werkzaam te hebben. Als u mij bezoekt hebt u 99% kans dat u mij in overall aantreft achter de forceerbank. Zo probeer ik de indirecte kosten zo laag mogelijk te houden. We hebben dus nauwelijks ‘overhead’. Dit is de basis voor de efficiency van ALCORforce en daarmede een sterk concurrerende prijsstelling.......
ALCORforce ‘’MEESTERS IN HET FORCEERBEDRIJF TE DIEREN’’
ONTWERPEN - VORMGEVEN - FORCEREN
WIJ LEVEREN EXCLUSIEF MAATWERK OP TIJD EN MET KWALITEIT
[./indexpag.html]
[./historiepag.html]
[./ambitiespag.html]
[./productenpag.html]
[./bereikbaarpag.html]
[./contactformulierpag.html]
[Web Creator] [LMSOFT]